Zavihek 'Kazalniki gospodarnosti', 'Kazalniki stanja financiranja', 'Kazalniki stanja investiranja', 'Kazalniki plačilne sposobnosti', 'Kazalniki obračanja'

Zavihek  'Kazalniki gospodarnosti', 'Kazalniki stanja financiranja', 'Kazalniki stanja investiranja', 'Kazalniki plačilne sposobnosti', 'Kazalniki obračanja'

 

 

V tek zavihkih nastavimo katere kazalnike želimo izračunavati in katere so mejne vrednosti ustreznosti posameznega kazalnika.

Nastavitve so sledeče:

·      Izbira kazalnika – Če pustimo polje prazno, se ta kazalnik ne bo izračunaval, če pa ga označimo z þ se bo izračunaval.

·      Vrednost ustrezanja od-do – Za posamezen kazalnik nastavimo, katera je spodnja in zgornja meja ustreznosti izračunanega kazalnika. Če bo izračunani kazalnik v mejah ustreznosti se bo ob vrednosti kazalnika izpisalo 'Ustreza', sicer pa 'Ne ustreza'.

Natisni