Verzija 2021.01.001 z dne 11.1.2021

  • Knjiženje – delovni nalogi; delovanje preglednice »Artikli – izbor – vnos količin« (F5) tudi v primeru, ko ni licence za program dobavitelji in kupci.
  • Knjiženje – delovni nalogi; uredili prikaz podatka o dolgu strank tudi, ko je le-ta na novo dodana preko »spleta«.
  • Knjiženje – delovni nalogi – polje »opozorilo« ostane na svojem mestu tudi ob spremembi velikosti okna za vnos delovnega naloga.

Natisni