Dodatek za stalno pripravljenost na določenem kraju

V uradnem listu 14/24.3.2017 je bila dopolnjena Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju. Ena izmed novosti je uvedba nove vrste izplačila C131 – dodatek za stalno pripravljenost na določenem kraju. Vrsto izplačila smo v iCenter dodali z verzijo 2017_05_000 in je vgrajena tudi v vse novejše verzije.

Dodatek za stalno pripravljenost na določenem kraju

Natisni