Vnos in pregled ocen

Funkcionalnost omogoča vnos in pregled ocen. Po kliku na meni Vnos in pregled ocen se odpre preglednica.

V primeru, da prvič v šolskem letu (program vzame kot začetno šolsko leto iz datuma, ki je vnesen v Nastavitvah v polju Začetek šolanja) vstopamo v preglednico, se sama napolni s podatki glede na Evidenco šolanja po posameznih učencih/dijakih. Za vse vnesene podatke v evidenci šolanja se formira en zapis tako, da se vzame iz ocenjevalnih obdobij prvo ocenjevalno obdobje.

Podatke omejimo lahko s pomočjo filtrov:

·      Šolsko leto: program vedno predlaga kot šolsko leto leto iz Začetek šolanja iz Nastavitev (zavihek povezave)

·      Učitelj: omejitev podatkov glede na izbranega učitelja.

·      Predmet: omejitev podatkov glede na izbrani predmet.

·      Dijak: omejitev podatkov glede na izbranega učenca/dijaka…

 

V preglednico je mogoč direkten vnos ocen, tako da se postavite na ustrezen zapis in vnašate ocene po vrstnem redu (možen vnos 7 ocen). Konec ocenjevalnega obdobja sledi podajanje ugotovitev.

·      Če je izbrana ugotovitev negativna, se avtomatsko odpre nov zapis z popravljalnim ocenjevalnim obdobjem.

·      Če je izbrana ugotovitev pozitivna, se avtomatsko odpre nov zapis z naslednjim ocenjevalnim obdobjem. Pri tem je važno zaporedje šifer ocenjevalnih obdobij (1, 2, 3…)

 

Konec šolskega leta je mogoč vnos podatka Uspeh ob koncu pouka in Splošni učni uspeh. Oba podatka je mogoče vnašati tudi na Učenci/dijaki… à okno za spreminjanje à podatki na dnu zavihka Evidenca šolanja.

Natisni