Verzija 2021.05.001 z dne 06.04.2021

  • Knjiženje
    • Predlaganje prodajnih cen na dokumentih izdaje
      • Popravek predlaganja prodajnih cen, v primeru, ko na poslovalnici ni vpisan cenik gotovinske in negotovinske prodaje. Program sedaj predlaga ustrezno prodajno ceno iz cenika v nastavitvah modula.
    • V programih knjiženja je na preglednicah dopolnjeno iskanje dokumentov v katerih je zapis s konkretnim artiklom in serijo za artikle, katerim se vodijo serije na način "Samo sledljivost".

Natisni