Vnos plana po postavkah izkaza

Vnos plana je preglednica, v katero vnašamo plan po mesecih in analitikah direktno v preglednico Plana. Ob kliku na Gumb Plan se nam odpre spodnje okno:

V preglednico plana vnašamo plan po postavkah po mesecih direktno v vrstice.

V primeru da imamo izkaz urejen tako da želimo podatke primerjati po analitikah, imamo tudi v preglednici plana možnost vnosa analitik plana. Polje šifra analitike postane aktivno (bele barve). Odpreti moramo novo šifro postavke in vnesti šifro analitike, za vsako šifro analitike moramo odpreti novo šifro postavke. Novo šifro postavke odpremo s pritiskom na Gumb Insert (na tipkovnici) ali če se postavimo na zadnjo vrstico preglednice in vnesemo postavko. V primeru, da želimo brisati postavko ali brisati prazno vrstico pa uporabimo kombinacijo tipk Ctrl+Delete.

Natisni