Verzija 2019.06.003 z dne 09.05.2019

Osnovna sredstva

Popravljen obračun amortizacije (zapisi v OSDObracuni; pravilen seštevek PopravekVrednostiPred in Amortizacija).  

Natisni