Preglednica 1. Nivoja - zbiri po denarnih enotah

Preglednica se imenuje Knjiga Računov z oznako leta in knjige, za katero pregledujemo podatke. Razvrščena je po šifri denarne enote. Prikazane so denarne enote, ki imajo promet, ki zadovoljuje nastavitvenim podatkom.

Nad preglednico so ikone za navigacijo po preglednici, za na navigacijo po nivojih poročila in za nastavitev filtra.

S klikom na gumb  - Naprej (Alt P ali Enter ali dvoklik) se odpre preglednica naslednjega nivoja (če je ta prisoten), kjer so prikazani podatki za izbrano denarno enoto.

Filter (Alt F) - s klikom na gumb   določimo filter za prikaz podatkov. Vrednost za filtriranje je lahko katerikoli stolpec v preglednici.

S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo prikazane podatke (naraščajoče ali padajoče).

Pod preglednico je prikazana vsota stolpca Skupaj v domači DE.

Natisni