Javni sektor - Čakanje na delo doma_KP VIZ,KP ZSVS-NOVO NAVODILO 2.4.2020

Po zadnjem obvestilu MJU je potrebno pri izračunu čakanja na delo sicer upoštevati določila kolektivnih pogodb, vendar pa je pri tem potrebno pri izračunu upoštevati, kar je za delavca ugodnejše (ZDR-1 ali kolektivna pogodba). Vsekakor je v veliki večini primerov za delavca ugodnejši izračun na podlagi ZDR-1, ki predpisuje izračun nadomestila na podlagi povprečja preteklih treh mesecev.

To navodilo velja za naslednje kolektivne pogodbe:

  • Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS
  • Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije
  • Druge kolektivne pogodbe, ki imajo za čakanje določen izračun iz osnovne plače povečane za dodatek za delovno dobo v višini 80 %.

 

JS_čakanje na delo doma_KP VIZ,KP ZSVS-NOVO

Natisni