Zavihek »Tehnološka sestavnica«

Po vnosu šifre tehnološkega postopka na zavihku »Splošno« program formira tehnološko sestavnico izdelka.

Na tem zavihku se prikažejo operacije tehnološkega postopka, ki so potrebne za izdelavo izdelka. Tehnološko sestavnico (operacije) lahko na izbranem delovnem nalogu tudi spreminjamo. Spremembe so vezane na delovni nalog in ne na standardni tehnološki postopek. Pod preglednico operacij so prikazani še skupni časovni podatki:

  • Skupni čas priprave – prikaže skupni čas priprave delovnega naloga za razpisano količino izdelka (po tehnološkem postopku delovnega naloga).
  • Skupni čas izdelave – prikaže skupni čas izdelave delovnega naloga za razpisano količino izdelka (po tehnološkem postopku delovnega naloga).
  • Seštevek – prikaže se seštevek časa priprave in časa izdelave delovnega naloga za razpisano količino.

Natisni