Urejanje standardnih tekstov

  • Standardne tekste spreminjamo tako, da najprej v preglednici Standardni teksti označimo izbrani zapis, nato pa kliknemo na gumb  - Popravi zapis (Enter). Odpre se okno s podatki o izbranem standardnem tekstu, kateremu lahko spremenimo podatke z izjemo šifre in jezika.

Natisni