Verzija 2018.07.001 z dne 18.05.2018

Plačilni promet

 • Urejeno tiskanje QR kode v primeru nalogov, ki so pripravljeni iz modulov OPZ ali OPN.

Kadrovska evidenca

 • Urejen vnos v šifrant organizacijskih enot v primeru več nazivov.
 • Urejeno delovanje varnostnega sistema na gumbih za vpogled v zgodovino zaposlenih.
 • Omogočena izbira delovnih mest na izpisu evidence dopustov po zaposlenim.

Obračun plač zaposlenim

 • Odpravljena pomanjkljivost pri izračunu razlike do najnižje osnove za plačilo prispevkov, če zaposleni nima polnega fonda ur in hkrati nadure
 • Odpravljene težave pri formiranju REK-1 obrazca za invalidsko podjetje za zaposlene s plačo višjo od 3-kratnika minimalne plače in bolovanjem
 • Obračunski listi za gospodarstvo: zaposlenim z oprostitvijo ali povečanim plačilom prispevkov na plače se le-ti pravilno prikažejo tako v znesko kot v odstotku
 • Nova analiza: Analiza obračunov zasebnika
 • REK-1: Polje A011b se pravilno prikazuje samo detaširanim, ki imajo vnesen datum prve napotitve po 45a členu
 • Urejena delitev neto zneskov po obračunskih vrsticah v primeru nastavitve »Vpisani neto upoštevaj kot informativni neto.«
 • Evidenca prisotnosti
  • Urejena priprava podatkov do datuma prekinitve, če je datum prekinitve iz preteklega leta.
  • Urejen prikaz zapisov evidence prisotnosti neaktivnih zaposlenih.

Obračun potnih nalogov

 • Analize: Pravilno upoštevanje datumov prenosa v OPZ.
 • Onemogočen vnos vrstic v primeru nalogov s statusom 80 in brez zneska za izplačilo.

Dvostavno knjigovodstvo

Dnevne obdelave - Izterjava - Opominjanje - gumb Izstavitev

 • V vnosnem zaslonu izstavitve opominov je dodano polje rok plačila, ki se izpiše na UPN obrazcu. Možna je ročna izbira.
 • Pri izpisu opomina UPNQR na več straneh se UPN obrazec natisne na prvi strani.

Izpisi in pregledi - Opomin, IOP

Urejena priprava izpisov.

  Večnivojski razpis proizvodnje

 • Knjiženje – delovni nalogi; funkcija »serijsko knjiženje«; dodali smo dodatne kontrole za sproščanje zaklepanja glav delovnih nalogov ob izvedbi serijskega knjiženja.
 • Knjiženje – delovni nalogi; funkcija »prenos«; urejeno zaokroževanje količin za prenos glede na nastavitve definirane na dodatkih artikla.
 • Knjiženje – Kooperacija – izdaja v kooperacijo; več dopolnitev:
  • na izbirne podatke funkcije »Priprava izdaj« dodana možnost omejitve klicanja delovnih nalogov po kooperantu, po povezani šifri artikla ter po standardni tehnološki operaciji,
  • na preglednici operacij delovnih nalogov (klicanje znotraj vrstic izdaje) dodana kolona »povezana šifra artikla«.
 • Izpisi – predvidena poraba materiala; na preglednici predlaganih delovnih nalogov (funkcija »Avtomatsko formiranje DN«) in predlaganih naročil dobaviteljem (funkcija »avtomatsko formiranje naročil«) se vrstice obarvajo v rdeče v kolikor je predviden datum začetka izdelave delovnih nalogov že v preteklosti oziroma zahtevan datum proženja naročil dobaviteljem v preteklosti. Podatek o zahtevanem datumu proženja naročil dobaviteljem je na preglednico dodan na novo, izračuna pa se tako, da se od predvidenega datuma dobave odšteje pretočni čas nabave.
 • Izpisi – pokalkulacija delovnih nalogov; odpravljena napaka, ki je onemogočala omejitev tiskanja pokalkulacij po izbranih stroškovnih nosilcih.
 • Kontrola obstoja kalkulacij delovnih nalogov (če je nastavljena v nastavitvah programa) ob vhodu v program VRP sedaj kontrolira obstoj kalkulacij samo še za nezaključene delovne naloge.
 • Transakcijsko izvajanje procedur; v nastavitvah programa (zavihek »splošne nastavitve«) smo dodali možnost vklopa transakcijskega izvajanja procedur. Vklop te nastavitve povzroči, da se določene procedure programa VRP (ali povezanih programov) izvajajo na kontroliran transakcijski način. Vklop te nastavitve svetujem vsem tistim uporabnikom, ki imajo na funkcijah VRP-ja in povezanih programov (npr. prenos naročil kupcev v delovne naloge) več operaterjev, ki te funkcije hkratno izvajajo.

Obvladovanje kakovosti

 • Avtomatsko formiranje kontrolnih nalogov prevzema procesa, medfazne kontrole in končne kontrole iz delovnega analoga VRP se sedaj izvede tudi v primeru serijskega tiskanja delovnih nalogov.

Delovni nalogi

 • Na program delovni nalogi so dodane materialne sestavnice:
  • med šifrante programa je dodan šifrant materialnih sestavnic,
  • na delovni nalog, zavihek »material in storitve« je dodana funkcija prenosa sestavin iz materialne sestavnice,
  • funkcijo se lahko onemogoči preko varnostnega sistema.

Sociala, zdravstvo in obračun

Sociala

 • Komisija: Odpravljena težava prikazovanja daljšega besedila v zavihku Razno v izpis Zapisnika komisije.

 

Zdravstvo

 • Poročilo Rezultati meritev: Odpravljena težava izpisa besedila v polje Opis na poročilu Rezultati meritev, ki se nahaja na Zdravstvo-Poročila-Poročila-Nega.
 • Zdravstveni karton: Na zavihku Svojci dodano polje s podatkom o elektronskem naslovu svojca.

 

Delo

 • Skupni vnos storitev: Na formi Skupni vnos storitev iskanje spremenjeno v navaden seznam.
 • Incident: Odpravljena težava z delovanjem forme Incident (datumi se ne mešajo več, ostanejo takšni kot so bili ob vnosu).

 

Obračun

 • Obračun sociale: Na formi Obračun-Obračun-Sociala-Obračun je spremenjeno tako, da se ob izbiri poobračuna in predobračuna datum fakture izprazni, ko se vnese, se nastavijo pa datumi valute. Če izberemo Vse stanovalce, se datum fakture nastavi na zadnji dan obdobja (tako kot je bilo to že do sedaj).
 • V programu je dodana možnost pošiljanja računov na e-mail. Na Nastavitve - Osnovni podatki – Sporočanje moramo imeti vpisane podatke o e-mail računu s katerega se bodo pošiljali računi (prekopiramo iz outlooka). Na Administracija - Operaterji, moramo imeti na operaterju vpisan e-mail iz katerga se pošiljajo računi. Na Obračun - Dohodki moramo imeti obkljukano možnost Posreduj prejemniku na e-mail pri prejemniku računa. Na maski Pošiljanje računov je dodan gumb Pošlji na e-mail (pred pošiljanjem na e-mail je potrebno račune arhivirati!). Po kliku na gumb Pošlji na e-mail, se odpre okno s seznamom vseh računov za ta mesec. Tisti, ki imajo vklopljeno posredovanje na e-mail, so izbrani in imajo vpisan e-mail naslov (če je le-ta vpisan na stanovalcu ali svojcu). Tukaj lahko pošiljamo posameznikom ali večim prejemnikom hkrati. E-mail lahko vpišemo tudi pod kak drug račun in ga pošljemo. Če gremo drugič na to masko, ko smo že poslali kak račun, so že poslani računi pobarvani zeleno.

 • Obračun zdravstva: Popravljeno generiranje identifikatorjev pri obračunu zdravstva. Program doda letnico tudi pri LZM-jih. 

 

Administracija

 • Vodenje revizijske sledi v SZO: Drug dostop do zgodovine je preko Administracija - Dnevniki. Odpre se okno z vsemi spremembami in vpogledi, ki so se zgodili v programu SZO. Beležijo se vse spremembe podatkov in vpogledi (ko odpremo nek izpis ali ko izberemo stanovalca na maski, naredimo spremembo,…). Dostop do zgodovine imajo samo operaterji, ki so administratorji. Administrator vidi na maskah gumb za odpiranje dnevnika (zgoraj desno)-  . S klikom na gumb, se gumb spremeni v seznam v katerem so tabele povezane s to masko. S klikom na eno od tabel, se odpre nova maska, z zgodovino sprememb na tej tabeli. Če je na glavni maski kakšna tabela (recimo Meritve pri Vnosu storitev zdravstva), se v tabeli pojavi stolpec z isto ikono. S klikom na ta gumb odpremo zgodovino točno te vrstice.

​Splošno

 • Dodan nov pregled podatkov v povezavi z varovanjem osebnih podatkov - Pregled revizijske sledi sprememb osebnih podatkov. Pregled zaženemo iz menija Šifranti na Bližnjice glavnega menija iCentra. Najprej izberemo ime in priimek osebe, za katero želimo pregledovati spremembe osebnih podatkov, in obdobje sprememb. Prikazane podatke je možno tudi izvoziti v XML obliko. Pregled lahko izvajajo samo pooblaščeni operateji.

 

 

 

Natisni