Priprava dopisov z UPN nalogom (za šolske, vrtčevske sklade, donacije)

V modulu Obračun storitev imate funkcionalnost, ki omogoča pripravo UPN obrazca s podatki plačnika in s spremnim dopisom. Sami imate možnost oblikovanja sklica in določanja zneska na UPN. Funkcionalnost naj bi se predvsem uporabljala za zbiranje sredstev za šolski oz. vrtčevski sklad.

Po pojasnilih revizorjev za šolski sklad ne smemo vzpostavljati terjatev do plačnikov, torej zanje ne smemo pripravljati obračuna, niti knjižiti terjatev v modul Spremljanje plačil računov in Dvostavno knjigovodstvo. S tem izpisom zadostimo temu pogoju.

Priprava dopisov z UPN nalogom

Natisni