Verzija 2018.09.001 z dne 20.07.2018

 • Šifrant zaposlenih
  • Dodan kalkulator za izračun vseh podatkov pretekle delovne dobe.
  • Omogočen varnostni sistem na kalkulatorjih za izračun delovne dobe.
  • Omogočen varnostni sistem na gumbu Zgodovina.
  • Omogočena izbira vrste poslovne vize.
 • OLAP analiza struktura zaposlenih
  • Podatek razlika do polnega delovnega časa v gospodarstvu je vključen v izračun polja »Delovna doba polni DČ za JS«.
  • Dodani podatki o delovni dobi za jubilejne nagrade.
 • OLAP analiza dopustov in odsotnosti
  • Dodan podatek o neizkoriščenem dopust preteklega leta.
 • OLAP analiza družinskih članov
  • Dodan filter za prikaz družinskih člano aktivnih zaposlenih.
 • Delo in kariera
  • Urejen prikaz podatka število enot v preglednici.
 • Obrazci e-VEM
  • Onemogočen gumb potrdi na zaključenih obrazcih.
  • Odpravljena težava zaradi katere se podatek Matična številka enote poslovnega subjekta ni predlagal v nekaterih primerih.
 • Omogočeno tiskanje poročila o poteku veljavnosti zdravstvenih izkaznic, evropskih kartic zdravstvenega zavarovanja, delovnih viz, poslovnih viz in zavarovanja na službeni poti.

Natisni