ID številka prejetega e-računa - postavitev preglednice PP

V plačilnem prometu lahko polje Številka eračuna pripeljete v preglednico plačilnih nalogov. S tem lahko na hitro preverite ali imajo vsi nalogi zapisano številko.

Kako uredimo preglednica da vidimo ID številko prejetega računa v plačilnem nalogu

Natisni