Verzija 2020.16.001 z dne 30.11.2020

  • Knjiženje – delovni nalogi; ob zamenjavi tehnološkega postopka na že odprtem delovnem nalogu, se sedaj na kooperantskih operacijah takoj pojavi cena storitve (ni potrebno »osveževati cene«.
  • Knjiženje – delovni nalogi; pregled nadrejenih DN. Na funkciji pregleda nadrejenih delovnih nalogov smo dodali možnost izbire nadrejenih nalogov v preglednici. V primeru »prenosa serijskih številk« se le-te iz podrejenega delovnega naloga prenesejo samo na izbrane nadrejene delovne naloge.
  • Knjiženje – delovni nalogi; na preglednico delovnih nalogov je dodana nova kolona »Prenos v WMS«. Prikazuje ali je delovni nalog bil poslan v WMS aplikacijo (preko gumba-funkcije »Prenos WMS«). V primeru, da se zaloga artikla-izdelka li skladišča izdelka vodi po planski ceni, gumb-funkcija »Prenos WMS« ni aktivna, če izdelek nima vpisane planske cene.
  • Pripomočki – ponovno knjiženje delovnih nalogov; v pripomočku smo s to verzijo omogočili tudi »knjiženje«.

Natisni