Dodajanje novih programov

Ob kliku na gumb Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Program, kamor vpišemo podatke o novem programu:

·      Šifra in naziv programa – vpišemo šifro in naziv programa: na primer celodnevni program, poldnevni program, jasli…

·      Dnevi programa – vnesemo število dni programa. Polje Dnevi programa je lahko tudi prazno, če imate izpolnjen podatek Nastavitve programa – Šifra koledarja za vrtec. V tem primeru bo program pri pripravi obračuna podatek izračunal iz koledarja, tako da bo upošteval delovne dneve meseca, za katerega se dela obračun oz. poračun. Če imate ceno programa določeno za fiksno število dni programa, potem pustite podatek Dnevi programa v šifrantu Programi izpolnjen.

·      Ekonomska cena programa – vnesemo ekonomsko ceno programa. Na občini doplačniku določimo, katere občine bodo doplačevale razliko med Ekonomsko ceno programa in Ceno programa (glej Dodajanje novih občin doplačnikov). V nastavitvah programa pa določimo, ali se bo ta informacija prikazovala tudi v končnici računa (glej Zavihek Vrtci).

·      Cena programa – vnesemo ceno programa, od katere se izračunava prispevek staršev. Ta cena vsebuje ceno prehrane predvidene za ta program (polna cena programa).

·      Prehrana za program – vnesemo ceno prehrane za program za vnesene dni programa.

·      Prehrana na dan – vnesemo ceno hrane na dan za ta program. Potrebujemo jo pri izračunu zneska prisotnosti oziroma odsotnosti. Polje Prehrana na dan je lahko prazno. V primeru, da imate tudi imate izpolnjen podatek Nastavitve programa – Šifra koledarja za vrtec bo program pri pripravi obračuna podatek izračunal iz koledarja, tako da bo upošteval ceno hrane na mesec in delovne dneve meseca, za katerega se dela obračun oz. poračun. Če imate ceno hrane na dan programa določeno kot konstanten znesek, potem pustite podatek Prehrana na dan v šifrantu Programi izpolnjen.

·      Konto prihodka in Evidenčni konto prihodka –vnesemo šifro konta samo v primeru, da želimo ločite vknjižbe oskbe po programih in da na storitvi oskrba nimate vpisanega konta prihodka (Šifranti > Storitve > urejenje podatkov > polje Konto prihodka naj bo prazen).

·      Trajanje programa - Podatek se uporablja pri pripravi Statistike za vrtce. Privzeto je, da so vsi programi izvajajo Dnevni program. Po želji lahko nastavitev spemenite z izbiro iz spustnega seznama Poldnevni program, Krajši program.

·      Opombe – vnesemo beležke v zvezi s tem programom (na primer od kdaj velja nov cena, s katerim aktom je bila določena…).

 

V primeru, da uporabljate koda programa vrtci v kombinaciji z dodatno kodo za poračune in obračun medmesečnih sprememb, potem program po kliku na Potrdi vpraša po datumu, od kdaj naprej nov vnos ali vnesena sprememba programa velja. Po vnosu datuma se bo na otrocih, ki spadajo v ta program, ustvarila nova zgodovinska vrstica oz. popravila stara.

Natisni