Avtomatsko zapiranje

Program omogoča avtomatsko zapiranje postavk po različnih kriterijih. Ob izboru menija Avtomatsko zapiranje se nam odpre spodnje okno:

·      Zapiranje po  – izberemo ali bomo avtomatsko zapirali po: Enakih zneskih, Vezni številki, Datumu dokumenta ali Dokumentu.

·      Zapiranje na strani  – izberemo ali breme in dobro ali breme in dobro- nasprotno.

·      Šifra stranke od .. do – vpišemo stranke pri katerih želimo izvesti avtomatsko zapiranje.

·      V polje Oznaka damo kljukico za konto (ali več kontov), za katere želimo da nam program izvede avtomatsko zapiranje.

·      Gumb Potrdi vse – ob kliku na gumb izberemo vse konte v zapiranje.

·      Gumb Opusti vse – razveljavimo izbor kontov za zapiranje.

·      Do Konca  – v kolikor želimo, da nam program avtomatsko zapira postavke dokler so izpolnjeni pogoji za zapiranje (v primeru, ko imamo zapiranje po Vezni številki in za posamezen račun obstaja več plačil), damo v polje Do Konca kljukico.

·      Gumb Nastavi zapiranje – gumb je urejen z varnostnim sistemom, lahko je aktiven ali ne. S pomočjo gumba si shranimo nastavitve zapiranja glede na izbor: Zapiranje po in glede na označene konte. Uporabnik, ki ima onemogočen gumb ne more spremeniti nastavitev obdelave.

Natisni