Veze

Zavihek Veze(Alt V)  je namenjen samo prikazu veznih dokumentov, iz katerih je nastal račun. To so lahko izdaje v programu MSP, »dobavnice« v programu FAK, ...

Preglednica vsebuje naslednje podatke: vrsto dokumenta, leto, številko in datum. Podatki v preglednici so razvrščeni po številki veze.

Nad preglednico so aktivni samo gumbi za navigacijo. Vnos, spreminjanje in brisanje vrstic ni mogoče.

Natisni