Likvidacija - kontrola potrjenih zneskov

Od verzije 6.22.003 je dodana nova kontrola pri likvidaciji računov v Knjigi prejetih računov. Kontrola je namenjena temu, da vsota vseh potrjenih zneskov ne preseže znesek računa. Program kontrolira znesek računa s plačilnim nalogom (znesek na plačilnem nalogu je vsota vseh potrditev).

 Likvidacija - kontrola potrjenih zneskov

Natisni