Izločitve pri drobnem inventarju in pri osnovnih sredstvih ter izpisi, ki se jih pri tem poslužujemo

Izločitve pri osnovnih sredstvih se vnaša na Osnovnih podatkih, polje datum odtujitve, pri drobnem inventarju pa na zavihku Spremembe, tip spremembe IZ - izločitev. Podatke o izločenih osnovnih sredstvih dobimo na Dnevniku izločenih osnovnih sredstev, za drobni inventar pa na samem Dnevniku, z izborom podatkov tipa spremembe IZ (izločitev).

Ko izločamo drobni inventar, moramo biti pozorni, da ga izločamo iz pravilnega nahajališča (priporočjivo je prej preveriti na sami kartici drobnega inventarja).
 

Izločitve pri OS in DI

Natisni