Gumb "Priprava izdaj"

Funkcija je namenjena »masovni« pripravi izdaj v kooperacijo za več izbranih delovnih nalogov hkrati.

Funkcijo se lahko aktivira na preglednici izdajnic. Z varnostnim sistemom se lahko operaterju (skupini operaterjev) funkcijo tudi onemogoči.

Po zagonu funkcije se odpre vnosna forma priprave izdaj:

Pripravo lahko izvedemo preko naslednjih nastavitvenih podatkov:

 • Knjige DN od do – vnesemo razpon knjig delovnih nalogov za katere želimo pripraviti izdaje. Knjige DN lahko izberemo tudi iz preglednice (gumb »Izbira iz preglednice«). Na ta način lahko izberemo tudi knjige, ki jih po kriteriju »od – do« ne moremo zajeti.
 • Leto DN od do – vnesemo razpon letnic delovnih nalogov za katere želimo pripraviti izdaje.
 • Številka DN od do – vnesemo razpon številk delovnih nalogov za katere želimo pripraviti izdaje. Delovne naloge lahko izberemo tudi iz preglednice (gumb »Izbira iz preglednice«). Na ta način lahko izberemo tudi delovne naloge, ki jih po ostalih kriterijih ne moremo zajeti; npr. niso v razponu od do številke, od do datuma,…).
 • Datum DN od do – vnesemo razpon datumov delovnih nalogov za katere želimo pripraviti izdaje.
 • Začetek izdelave od do – vnesemo razpon datumov pričetka izdelave delovnih nalogov, ki jih želimo zajeti v pripravo.
 • Rok izdelave DN od do – vnesemo razpon rokov izdelave delovnih nalogov za katere želimo pripraviti izdaje.
 • Naročilo – vnesemo oznako naročila za katerega želimo pripraviti izdaje.
 • Naročnik od do – izberemo razpon naročnikov delovnih nalogov za katere želimo pripraviti izdaje.
 • Kooperant – izberemo lahko kooperanta za katerega pripravljamo izdaje (upošteva se kooperant naveden na operacji)
 • Stroškovno mesto od do – izberemo razpon stroškovnih mest delovnih nalogov za katere želimo pripraviti izdaje.
 • Stroškovni nosilec od do – izberemo razpon stroškovnih nosilcev delovnih nalogov za katere želimo pripraviti izdaje.
 • Referent od do – izberemo razpon referentov delovnih nalogov za katere želimo pripraviti izdaje.
 • Izdelek od do – določimo lahko razpon šifer izdelkov za katere pripravljamo izdaje v kooperacijo.
 • Povezana šifra artikla – izdelke lahko omejimo tudi po povezani šifri artikla.
 • St. tehnološka operacija – izdaje lahko pripravimo tudi samo za eno izbrano standardno tehnološko operacijo.
 • Določitev roka izdelave – izberemo sistem določitve roka izdelave izdajnic v kooperacijo; na voljo sta dve možnosti: glede na predviden datum operacije ali pa glede na rok izdelave delovnega naloga.
 • Združevanje v eno izdajo – v kolikor je opcija vključena, se za enega kooperanta pripravi ena izdaja ne glede na število naročenih operacij.

 

Preko gumba »Potrdi« se izvede pripravo izdaj. 

Natisni