Pregled delovnih nalogov

Opcija je namenjena izpisu pregleda nad stanjem delovnih nalogov. Ob tej izbiri se odpre okno, kjer podamo podrobnosti za želeni izpis.

 • Knjiga DN od do – vnos intervala knjig delovnih nalogov za katere želimo izpisati pregled. Možnost izbire več posamičnih knjig iz preglednice.
 • Leto DN od do – vnos intervala med leti delovnih nalogov. Leto lahko vnesemo ali izberemo med leti za katere so odprti delovni nalogi.
 • Številka DN od do – vpišemo razpon številk delovnih nalogov za katere bi se izpisali podatki.
 • Datum DN od do – vpišemo razpon datumov razpisa delovnih nalogov za katere želimo izpisati pregled.
 • Pričetek izdelave od do – vpišemo razpon datumov pričetka izdelave delovnih nalogov za katere želimo izpisati pregled.
 • Izdelek od do – razpon šifer izdelkov za katere želimo izpisati pregled.
 • Datum vnosa od do – možnost izbire razpona datumov vnosa (dodajanja) izdelka v šifrant artiklov.
 • Skupina od do – razpon šifer skupin za katere želimo izpisati pregled.
 • Klasifikacija od do – razpon šifer klasifikacij za katere želimo izpisati pregled.
 • Oddelek od do – razpon šifer oddelkov za katere želimo izpisati pregled.
 • Datum zaključka DN od do – vpišemo razpon datumov zaključka za katere želimo izpisati pregled.
 • Rok izdelave DN od do – vpišemo od in do katerega datuma za izdelavo naj se izpišejo delovni nalogi.
 • Status DN – izbira statusov delovnih nalogov za katere naj se izpiše pregled.
 • Serijska številka – v kolikor smo na delovnih nalogih izpolnjevali podatek »Serijska št. od – do) potem lahko preko vpisa serijska številka poiščemo delovni nalog, ki vsebuje vpisano serijsko številko.
 • Naročilo – vnos (oznake, številke) naročila za katerega želimo izpisati pregled.
 • Naročnik od do – vnos ali izbor šifer strank za katero želimo, da se izpiše pregled delovnih nalogov.
 • Stroškovno mesto od do – vnos ali izbor šifer stroškovnih mest za katere želimo izpis.
 • Stroškovni nosilec od do – vnos ali izbor šifer stroškovnih nosilcev za katere želimo izpis.
 • Referent od do – vnos ali izbor šifer referentov za katere želimo izpis.
 • Naziv liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa.
 • Razvrsti po – izbor razvrščanja delovnih nalogov v izpisu; možne opcije: Številka DN, Rok izdelave, Datum pričetka izdelave, Naziv izdelka, »Dolžina, standard, naziv«..
 • Izpis nastavitev– izberemo ali se na koncu liste izpišejo nastavitve ali ne.
 • Podrejeni podrobnost – vklop te opcije doda v izpis podatkovni set DNAromatizacija.
 • Združi povezano šifro – vklop te opcije pripravi pregled delovnih nalogov združeno po povezani šifri artikla.

 

Po vnosu želenih podatkov se odpre preglednica z izpisi pregledov delovnih nalogov.

Na voljo imamo dva standardna izpisa:

-   Pregled delovnih nalogov (delovni nalogi si na pregledu sledijo po kronološkem zaporedju).

 

 

-   Pregled s podrejenimi delovnimi nalogi (delovni nalogi si na pregledu sledijo po pripadnosti – vsakemu nadrejenemu delovnemu nalogu neposredno sledijo njegovi podrejeni delovni nalogi neodvisno od datumov pričetka izdelava oziroma roka izdelave – podobno kot pri izpisu strukturne sestavnice so tudi tu podrejeni delovni nalogi v primerjavi z nadrejenim zamaknjeni v desno in označeni z ustreznim številom »pik«, ki označujejo nivo podrejenosti).

- V kolikor smo pri pripravi pregleda izbrali opcijo »združi povezano šifro« pa se pojavi tretja vrsta izpisa pregleda

Natisni