Tarifni razredi

 

-    Šifra –  vpišemo šifro tarifnega razreda

-    Naziv –  vpišemo naziv tarifnega razreda

-    Izhodiščna plača –  vpišemo izhodiščno plačo tarifnega razreda

-    Opomba

Natisni