verzija 2017.09.000 z dne 5.7.2017

Sociala
• Komisija:

- Na komisiji na zavihkih Menjava oskrbe, Menjava sobe/rezervacija in Menjava diete, ni več mogoče nastaviti datuma spremembe na datum, ki je starejši od datuma komisije
- Zavihek Menjava enote doma: Pogoj, da se zavihek pojavi, je da ima dom licence za več enot. Na zavihku izberemo stanovalca, datum, razlog, novo enoto in nov tip doma. Stanovalcu se zaključi dogovor na obstoječi enoti in se vpiše z novo šifro v novo enoto. Če pri zaključevanju dogovora pride do napake (npr. če ima stanovalec že vpisan datum odhoda), program na to opozori in vpraša ali vseeno zapiše stanovalca v novo enoto. Če potrdimo prehod, se stanovalec uspešno vpiše na drugi enoti.

• Socialno delo:

- V formi Sociala je dodan nov meni Socialno delo, kjer lahko socialni delavci zapisujejo opis, načrte in cilje individualnega načrta stanovalca. Če vklopimo funkcijo »Pokaži vse«, se pri tiskanju (»Natisni«), prikažejo vsi deli Individualnega načrta (socialna anamneza, socialno delo, delovana terapija, zdravstvena nega, fizioterapija – če imajo seveda vpisane podatke), če ne, samo trenutni.

• Poročila:

- Poročila:

o  Osebni karton: uporabniki razvrščeni po abecednem redu glede na priimek in ime.  Za tip doma Pomoč na domu in Oskrbovana stanovanja je urejeno, da izpis ne odreže imena svojcev. Dodana Word predloga Osebni karton – word, da si ga lahko poljubno uredite. Če boste uporabljali word predlogo za osebni karton, svetujemo izpis osebnega kartona le za enega stanovalca naenkrat, saj odpiranje traja nekaj sekund. Navodila za namestitev word predloge so vam na voljo na koncu tega seznama novosti.

- Generator poročil: za katerokoli poročilo lahko na dnu poročila vklopimo možnost seštevka (vsote), tudi vsote po vmesnih grupah, če je poročilo grupirano.

• Šifranti:

- Splošni šifranti:

o Generator poročil: dodan nov šifrant, ki omogoča aktiviranje in urejanje vseh predhodno nastavljenih poročil v generatorju poročil
o Generator poročil – pogledi: dodan nov šifrant, ki omogoča brisanje in urejanje vse shranjenih pogledov, ki ste si jih sami ustvarili v generatorju poročil

Zdravstvo
• Zdravstveni karton:

- Zavihek Terapije:

o če v Nastavitvah – Osnovni podatki – zavihek Dodatno – vklopimo šifrant način jemanja pri terapijah, se pri vnosu terapije v polju Način jemanja prikaže seznam in izberemo eno iz med ponujenih možnosti.
o če v Nastavitvah – Osnovni podatki – zavihek Dodatno – vklopimo šifrant Delilnik Na dan po urah, se pri vnosu terapije, ki ima izbran delilnik Na dan, v polju Opis delilnika prikaže seznam in izberemo eno iz med ponujenih možnosti.

• Vnos terapij:

o če v Nastavitvah – Osnovni podatki – zavihek Dodatno – vklopimo šifrant način jemanja pri terapijah, se pri vnosu terapije v polju Način jemanja prikaže seznam in izberemo eno iz med ponujenih možnosti.
o če v Nastavitvah – Osnovni podatki – zavihek Dodatno – vklopimo šifrant Delilnik Na dan po urah, se pri vnosu terapije, ki ima izbran delilnik Na dan, v polju Podrobno prikaže seznam in izberemo eno iz med ponujenih možnosti.

• Poslovanje z zdravili:

- Zaloga zdravil: če vnašamo več naročil za istega uporabnika, ni potrebno vsakič znova izbirati uporabnika, ker program avtomatski nastavi zadnjega, za katerega smo naročilo vnesli, ko izberemo terapijo. Če spremenimo pogled Aktivno – Zaključeno – Vse, se prikazujejo samo naročila za izbrane terapije (Aktualne, Zaključene ali Vse). Tabela ne prikazuje več stanovalcev, ki so odšli iz doma, vendar niso imeli zaključenih terapij.

• Šifranti:

- Šifrant zdravstva:

o Terapije – način jemanja: če v Nastavitvah – Osnovni podatki – zavihek Dodatno – vklopimo šifrant način jemanja pri terapijah, se le ta prikaže med šifranti. V tabeli so zapisani vsi načini jemanja, ki so bili do zdaj vneseni v Način jemanja v terapijah. Zapise lahko dodajamo, urejamo, spreminjamo aktivnost ali izbrišemo.
o Terapije - ure: če v Nastavitvah – Osnovni podatki – zavihek Dodatno – vklopimo šifrant Delilnik Na dan po urah, se le ta prikaže med šifranti. V tabelo vnesemo poljubno število vnosov, npr. 8:00 – zajtrk – dopoldan, 12:00 – kosilo – dopoldan… tako da imamo več zapisov v isti izmeni. Zapise lahko dodajamo, urejamo ali izbrišemo.

• Poročila:

- Poročila:

o Osebni karton: uporabniki razvrščeni po abecednem redu glede na priimek in ime.  Za tip doma Pomoč na domu in Oskrbovana stanovanja je urejeno, da izpis ne odreže imena svojcev. Dodana Word predloga Osebni karton – word, da si ga lahko poljubno uredite. Če boste uporabljali word predlogo za osebni karton, svetujemo izpis osebnega kartona le za enega stanovalca naenkrat, saj odpiranje traja nekaj sekund. Navodila za namestitev word predloge so vam na voljo na koncu tega seznama novosti.
o Zdravstveni karton: uporabniki razvrščeni po abecednem redu glede na priimek in ime. 

- Generator poročil: za katerokoli poročilo lahko na dnu poročila vklopimo možnost seštevka (vsote), tudi vsote po vmesnih grupah, če je poročilo grupirano.

Delo
• Zdravstveno delo

- Zdravstvena nega:

o Posamezne storitve ZN -– Kontrole, meritve in opažanja - Meritve:  Če imamo v Nastavitvah – Osnovni podatki – zavihek Dodatno – vklopljen Vnos ure pri meritvah in kontrolah, lahko stanovalcu, pri vnosu meritev dodamo uro merjenja. Program nam, ko gremo na novo vrstico ali v naslednji stolpec, uro samodejno predlaga. Ure lahko popravljamo, če obračun ni zaključen. Ura mora bit povsod v obliki »ura:minute«, program ne dovoli vnesti ure, ki ni možna, npr. 34:11 ali 12:67.

• Predajna knjiga

o Urejeno, da predajna knjiga izpisuje incidente, tudi če so vnesena navodila oddelkom.
o Meritve:  Če imamo v Nastavitvah – Osnovni podatki – zavihek Dodatno – vklopljen Vnos ure pri meritvah in kontrolah, in stanovalcu pri vnosu meritev dodamo uro merjenja, se te ure meritev izpišejo tudi na Predajni knjigi.

• Skupni vnos storitev:

o zavihek Storitve ZN M:  Če imamo v Nastavitvah – Osnovni podatki – zavihek Dodatno – vklopljen Vnos ure pri meritvah in kontrolah, lahko stanovalcu, pri vnosu meritev dodamo uro merjenja.  Ko vnesemo neko meritev, se ura samodejno izpolni, lahko jo popravimo. Ko zamenjamo storitev, se polja za meritve in ure izpraznijo. Uro lahko spreminjamo tudi spodaj v tabeli, če obračun še ni zaključen. Ura mora bit povsod v obliki »ura:minute«, program ne dovoli vnesti ure, ki ni možna, npr. 34:11 ali 12:67.
o Zavihek Storitve ZN: urejeno, da na levi strani izberemo stanovalca, nato pa mu z dvoklikom dodajamo storitve ZN iz seznama

• Fizioterapija:

- dodan meni Individualna habilitacija kjer lahko fizioterapevti zapisujejo opis, načrte in cilje individualne habilitacije. Če vklopimo funkcijo »Pokaži vse«, se pri tiskanju (»Natisni«), prikažejo vsi deli Individualnega načrta (socialna anamneza, socialno delo, delovana terapija, zdravstvena nega, fizioterapija – če imajo seveda vpisane podatke), če ne, samo trenutni.

• Delovna terapija:

- dodan meni Individualna habilitacija kjer lahko delovni terapveti zapisujejo opis, načrte in cilje individualne habilitacije. Če vklopimo funkcijo »Pokaži vse«, se pri tiskanju (»Natisni«), prikažejo vsi deli Individualnega načrta (socialna anamneza, socialno delo, delovana terapija, zdravstvena nega, fizioterapija – če imajo seveda vpisane podatke), če ne, samo trenutni.

• Odsotnosti

o Vnos: Opozorilo pri vnosu odsotnosti: če je narejen obračun po delih meseca za neko obdobje, program na to opozori pri vnosu odsotnosti, vendar dovoli shraniti, če se tako odločimo.

• Vnos storitev zdravstva:

o Meritve:  Če imamo v Nastavitvah – Osnovni podatki – zavihek Dodatno – vklopljen Vnos ure pri meritvah in kontrolah, lahko stanovalcu, pri vnosu meritev dodamo uro merjenja. Program nam, ko gremo na novo vrstico ali v naslednji stolpec, uro samodejno predlaga. Ure lahko popravljamo, če obračun ni zaključen. Ura mora bit povsod v obliki »ura:minute«, program ne dovoli vnesti ure, ki ni možna, npr. 34:11 ali 12:67.

Recepcija
• Odhodi/prihodi:

o Vnos: Opozorilo pri vnosu odsotnosti: če je narejen obračun po delih meseca za neko obdobje, program na to opozori pri vnosu odsotnosti, vendar dovoli shraniti, če se tako odločimo.

Obračun
• Obračun:

- Sociala:

o Vnos zneskov žepnin: omogočeno spreminjanje zneska žepnin za več stanovalcev hkrati. Žepnine so ločene v stolpcu Način plačila, glede na to kdo je plačnik: občina ali stanovalec. S klikom na + na začetku vrstice se prikaže seznam uporabnikov, ki imajo določen izbrani znesek žepnin. V polje Novi znesek žepnine vpišemo novi znesek in s klikom na Potrdi, se bo vsem stanovalcem, ki so imeli enak določen znesek le ta spremenil na novega. Če kakšnemu stanovalcu ne želimo spremeniti znesek žepnine, mu odstranimo kljukico v stolpcu Spremenim. Gumb Razveljavi bo razveljavil spremembe zneskov in zapisal prvotne, vendar le, če nismo spremembe že potrdili.

- Zdravstvo:

o Poročila – Račun za osebe: dodani evidenčni računi za zdravstvene storitve. Izpis deluje le, če imate vzorec nameščen v mapi za word predloge. Navodila za namestitev word predloge so vam na voljo na koncu tega seznama novosti. Izpis se zaradi daljše priprave odpira v ozadju, tako da lahko med opiranjem izpisa, program ne moteno uporabljate.

Nastavitve
• Osnovni podatki:

- Zavihek Dodatno:

o dodana možnost vklopa funkcionalnosti: Vnos ure pri Meritvah in kontrolah
o dodana možnost vklopa šifranta Način jemanja pri terapijah.
o dodana možnost vklopa šifranta Delilnik Na dan po urah.

• Šifranti:

o Generator poročil: dodan nov šifrant, ki omogoča aktiviranje in urejanje vseh predhodno nastavljenih poročil v generatorju poročil
o Generator poročil – pogledi: dodan nov šifrant, ki omogoča brisanje in urejanje vse shranjenih pogledov, ki ste si jih sami ustvarili v generatorju poročil

DNEVNO VARSTVO

Sociala
• Stanovalec

- Osnovni podatki: umaknjen polje Prijava/Odjava vezano na začasno bivališče v domu

 

NAVODILO ZA PRENOS WORD PREDLOGE Računi za osebo in Osebni karton
Na povezavi http://www.icenter.si/v1/media/predloge2.zip dobite datoteko s pripravljenimi word predlogami. Datoteko najprej shranite na izbrano mesto na vašem računalniku (npr. v mapo na namizju). Datoteko nato ekstrahirate (ekstrahirano datoteko prav tako shranite na izbrano mesto na vašem računalniku).
V ekstrahirani datoteki poiščete word predlogi Računi za osebo – word in Osebni karton - word, ter jo kopirate v mapo z vašimi word predlogami. Pot do te mape je zapisana v SZO - Nastavitve - Osnovni podatki – zavihek Dodatno.

Poleg omenjene word predloge lahko prenašate tudi ostale. Pozorni morate biti le na to, da ne prekrijete vaših obstoječih word predlog.

Natisni