Verzija 2017.07.000 z dne 26.5.2017

  • Dopolnitev varnostnega sistema
    • Uveden varnostni sistem na skladišča Materialno skladiščnega poslovanja. Ta varnostni sistem velja za prikaz v šifrantu in izbor iz šifranta skladišč. Prav tako velja za vse vnose v prometne podatke. To pomeni, da se pri knjiženju dokumentov preverja dovoljenje za delo s posamezno šifro skladišča. Varnostni sistem na skladiščih velja standardno, t.j. na nivoju skupine operaterjev.

Natisni