Verzija 2018.09.001 z dne 20.07.2018

  • V preglednico so dodani podatki o prenosih v potrjevanje.

Natisni