Verzija 2017.14.006

Zdravstvo, sociala in obračun 

Odpravljena napaka pri izpisu Predajne knjige.

Natisni