Verzija 2018.02.001 z dne 02.02.2018

 • Šifrant zaposlenih
  • Urejanje podatka Šifra enote organizacijske strukture omogočeno neposredno iz šifranta zaposlenih.
 • Šifrant delovnih mest
  • Dodano novo polje Posebni pogoji dela.
 • Obrazci e-VEM
  • Umaknjena izbira vzroka prenehanja 4 na obrazcih M-2.
 • Priprava odločb o dopustih
  • Dopolnjen izračun dopusta za delovno dobo – upoštevajo se vrstice do polnega delovnega časa v javnem sektorju.

Natisni