O programu

  • Program omogoča naročanje blaga dobaviteljem in kupcev.
  • Program bo omogočil, da bo kupec naročil neko blago in komercialist bo podatke vnesel v naročilo. Ob vnosu naročenega blaga se bo prikazala zaloga izbranega artikla. Po vnosu bo moral kupec potrditi naročilo in iz naročila se bo naredil odpremni nalog. V odpremnem nalogu se bo lahko popravilo odpremno količino in potrdilo nalog. Iz enega naročila lahko nastane več odpremnih nalogov. Ko bo izdana celotna količina naročila se bo naročilo avtomatsko zaprlo.
  • Iz odpremnega naloga pa se bo količina namenjena z odpremo poknjižila v MSP (Materialno skladiščno poslovanje) in v FAK (Fakturiranje), če bo v nastavitvah tako nastavljeno.  
  • Pri naročanju dobaviteljem pa program omogoča, da bomo lahko vnesli podatke, ki so potrebni za naročilo blaga našim dobavitelje. Po vnosu je potrebno tiskati naročilo in vnesti potrditev dobavitelja. Po tem, ko je vse blago naročila prevzeto se vnese še datum zaključka naročila, da je potem naročilo zaprto. Ko pride blago se odpre prevzem, ki se mu lahko določi iz katerih naročil je bil narejen (sledljivost naročil). En prevzem je lahko iz več naročil. Po vnosu in potrditvi prevzema se lahko le-tega poknjiži v MSP na zalogo.    

 

Podjetje se bo s tem poenostavilo naročanje s strani kupcev, ter naročanje dobavitelje,.

Natisni