Verzija 2018.10.001 z dne 10.08.2018

  • Urejeno osveževanje podatkov na zavihkih družinski člani in viri financiranja.
  • Napredovanja: 
    • Dodana možnost ocenjevanja posameznih področij dela
    • Samodejno generiranje utemeljitve ocene
    • Tiskanje word vzorca
  • Zgodovina, odpravljena napaka pri dodajanju relacij

Natisni