Verzija 2020.14.001 z dne 16.10.2020

  • V orodju vpis menijev se sedaj datum predlaga iz jedilnika.
  • V orodju vpis menijev se je odpravilo težavo pri shranjevanju števila menijev, če vrstica ni bila potrjena.

Natisni