Obračun oskrbnine za mesec december

Obračun oskrbnine za mesec december se naredi na enak način, kot se je naredilo obračun za mesec november.

Če je bil kak otrok v vrtcu v mesecu decembru in še nima programa s statusom "Vrtec odprt, brezplačna odsotnost" mu spremenimo na tak program z dne 1.12.2020.

V primeru, da imate otroke, ki niso bili decembra prisotni v vrtcu in nimajo statusa "Vrtec zaprt" ampak "Vrtec odprt, brezplačna odsotnost" je potrebno tem otrokom vpisati število prisotnih dni 0 ali jim spremeniti program s 1.12.2020 na program s statusom "Vrtec zaprt".

Navodila

 

 

Natisni