Preklic potnega naloga

V spodnjem delu vnosnega okna je gumb  . S tem gumbom se potni nalog označi kot preklican, pri tem nalogu ni dovoljena več nobena sprememba. Uporablja se namesto brisanja, da so vsi izdani potni nalogi še vedno vidni.

Podatki o preklicu se izpišejo v glavi potnega naloga.

Natisni