Uvoz vrstic odpremnega naloga

  • Vrstice odpremnega naloga se lahko uvozijo iz različnih datotek za nadalnje obdelave. To se naredi tako, da se z klikon na desno tipko na miški odpre meni, kjer izberemo »Uvoz vrstic…«
  • Ob tej izbiri se nam odpre pogovorno okno za uvoz podatkov.

  • V njem se izbere spefikacijo, ki jo je potrebno predhodno nastaviti. In z klikom na gumb »Uvozi« se v spodnjo preglednico uvozijo podatki kateri so predhodno nastavljeni. Minimalno morata biti v izvorni datoteki šifra in količina artikla
  • Če so uvožene vrstice rdeče, pomeni, da je z njimi nekaj narobe oz. največkrat, da manjka šifra artikla v šifrantu artiklov. To lahko dodamo z klikom na gumb »Dodaj novo šifro artikla«. Ob aktiviranju se odpre vnosno okno iz šifranta artiklov v katerem dopolnimo manjkajoče podatke.
  • Ko dopolnimo vse manjkajoče podatke se vrstice v preglednici obarvajo črno.
  • V tem primeru jih lahko uvozimo v vrstice odpreme z gumbom »Izberi«. Vse kar v takem uvozu program naredi je, da pregleda ali obstajajo v obstoječem dokumentu vrstice z enakimi šiframi in jim spremeni izdane količine. Če so spremenjene cene ali popusti jim spremeni tudi te.
  • V primeru raznih napak se izpiše protokol z napakami.

Natisni