Prodaja po mesecih

Prodaja po mesecih (Alt H) daje možnost pregleda po različnih kriterijih na podlagi katerih dobimo pregled prodaje po mesecih in po želji tudi zbirno po artiklih, skupinah artiklov, klasifikacijah, prejemnikih, plačnikih, prvi skupini prejemnikov, drugi skupini prejemnikov ali knjigi računov. Podatke lahko pregledujemo v grafični obliki.

Najprej se odpre okno Prodaja po mesecih, kjer podamo podrobnosti za izpis.

·      Leto – vpišemo oziroma izberemo leto za katero želimo pregledovati izdane račune.

·      Knjiga – vpišemo oziroma izberemo knjige, ki jih želimo natisniti.

·      Šifra artikla – vpišemo oziroma izberemo artikle, ki jih želimo natisniti.

·      Skupina artikla – vpišemo oziroma izberemo skupine artiklov.

·      Klasifikacija – vpišemo oziroma izberemo klasifikacijske šifre artiklov.

·      Datuma računa – vpišemo oziroma izberemo datume izstavitve v okviru katerih želimo račune pregledovati.

·      Plačnik – vpišemo oziroma izberemo plačnike v okviru katerih želimo račune pregledovati.

·      Prejemnik – vpišemo oziroma izberemo prejemnike v okviru katerih želimo račune pregledovati.

·      Prva skupina prejemnika – vpišemo oziroma izberemo prve skupine prejemnikov v okviru katerih želimo račune pregledovati.

·      Druga skupina prejemnika – vpišemo oziroma izberemo druge skupine prejemnikov v okviru katerih želimo račune pregledovati.

·      Stroškovno mesto – vpišemo oziroma izberemo stroškovna mesta v okviru katerih želimo račune pregledovati.

·      Stroškovni nosilec – vpišemo oziroma izberemo stroškovne nosilce v okviru katerih želimo račune pregledovati.

·      Delovni nalog – vpišemo delovne naloge po katerih želimo račune pregledovati.

·      Referent – vpišemo referente po katerih želimo račune pregledovati.

·      Analitika – vpišemo oziroma izberemo analitike v okviru katerih želimo račune pregledovati.

·      Naziv liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga.

·      Izpis nastavitev – označimo ali želimo tiskati nastavitvene podatke  ali ne .

·      Brez avansnih postavk – označimo ali se pri pripravi podatkov izločijo avansne postavke.

·      Prikaži po – izberemo kako želimo podatke prikazati (po artiklu, skupini artikla, klasifikaciji, plačniku, prejemniku, prvi skupini prejemnika, drugi skupini prejemnika). Če izberemo prikaz po klasifikaciji lahko izberemo tudi dolžino klasifikacije, ki se uporablja pri pregledu.

Ob kliku na gumb   - Preglednica (Alt P) se rezultat izbranih podatkov prikaže v preglednici. Pregled je dvonivojski.

Natisni