Evidenca o nakupu in prodaji blaga TDR

Obdelava je namenjena prikazu in izpisu evidence trgovine na drobno. Ob izboru v meniju »Knjiženje« se nam odpre okno Evidenca o nakupu in prodaji blaga v trgovini na drobno – TDR v katerem določamo izpis evidence.

  • Leto – leto prikaza, predlaga se letnica iz aktivnih nastavitev.
  • Poslovalnica – vpišemo oziroma izberemo poslovalnico.
  • Datum od do – vpišemo oziroma izberemo iz koledarja datume prikaza. Če polji pustimo prazno, se prikaže/izpiše celotna evidenca za izbrano leto.
  • Zaporedna številka od do – vpišemo zaporedne številke prikaza prikaza. Če polji pustimo prazno, se prikaže/izpiše celotna evidenca za izbrano leto.
  • Prikaz zaloge po davčnih stopnjah – če je okence odkljukano, se zaloga blaga prikaže poleg skupne tudi razdeljena po splošni in znižani stopnji.
  • Naziv liste – vpišemo poljuben naziv izpisane liste.
  • Izpis nastavitev – če je okence odkljukano, se izpišejo tudi nastavitve izpisa.

Natisni