Verzija 2019.16.001

  • Knjiženje delovnih nalogov – polje »dokument« delovnega naloga je omejeno na dolžino 30 znakov, tako, da ne prihaja več do težav (napake) pri knjiženju prejema in izdaje v MSP.

Natisni