Verzija 2018.06.000 z dne 30.4.2018

Zavihek knjiženje -> urejeno je polnjenje analitik na vknjižbah, ki so pripravljene v okviru razmejitev. Če je katera od analitik na kontu aktivna in je zapisana na zavihku Računi se zapiše na vknjižbo.

Prejeti račun -> Zapis v PP ->upošteva se nastavitev direkten vpis plačilnega naloga v PP.

Prejeti račun -> Pošlji v potrjevanje -> Pri pošiljanju računov v potrjevanje z neto zneski se upoštava tudi situacija, ko imamo na prejetem računu samoobdavčitev. V tem primeru se znesek ddv ne odšteje od zneska računa.

Natisni