Poročanje Intrastat - prejemi

Poročanje o prejemih za namene Intrastata dela na osnovi prejemov, ki so označeni, da se uporabljajo pri poročanju za Intrastat.

Iz preglednice prejemov se preneseta Poslovalnica in Leto poročanja za pripravo poročila. Pred zagonom vnesemo naslednje nastavitve:

 • Mesec in leto poročanja – vpišemo oziroma izberemo mesec predračunov za pripravo poročila. Predlaga se mesec iz tekočega datuma.
 • Poročevalska enota nad posebnim pragom – izberemo ali želimo poročilo v obliki za poročevalsko enoto nad posebnim pragom. Podatek izberejo samo poročevalci, ki so presegli poseben prag za poročanje.
 • Poročanje preko spletnega obrazca – izbor načina poročanja.
 • Nivo poročanja – izberemo na katerem nivoju blaga želimo poročati podatke o blagu. Izberemo lahko poročanje na nivoju Tarifne oznake ali Šifre blaga.
 • Organizacijska enota – vpišemo trimestno šifro organizacijsko enoto poročevalske enote za Intrastat.
 • Privzeta tarifna oznaka – vpišemo ali izberemo šifro tarifne oznake, ki bo privzeta tarifna oznaka za artikle, ki nimajo izpolnjene tarifne oznake.
 • Privzeta vrsta posla – vpišemo ali izberemo šifro vrste posla, ki bo privzeta vrsta posla za prejeme, ki nimajo izpolnjene vrste posla.
 • Privzeti pogoji dobave – vpišemo ali izberemo šifro pogojev dobave, ki bodo privzeti pogoji dobave za prejeme, ki nimajo izpolnjenih pogojev dobave. Izpolnjuje se samo, če smo izbrali poročevalsko enoto nad posebnim pragom.
 • Privzeta lega kraja – vpišemo ali izberemo šifro lege kraja, ki bo privzeta za prejeme, ki nimajo izpolnjene lege kraja. Izpolnjuje se samo, če smo izbrali poročevalsko enoto nad posebnim pragom.
 • Privzeta vrsta transporta – vpišemo ali izberemo šifro vrste transporta, ki bo privzeta vrsta transporta za prejeme, ki nimajo izpolnjene vrste transporta. Izpolnjuje se samo, če smo izbrali poročevalsko enoto nad posebnim pragom.
 • Področje – vpišemo mapo, v katero se bo odložila datoteka z izvoženimi podatki. Vnos podatka je obvezen.
 • Naziv liste – vpišemo naziv liste, ki se tiska v glavi tiskanega poročila.

 

Z izborom gumba  (Potrdi, Alt + P) zaženemo pripravo podatkov za poročanje Intrastat – prejemi.

Z izborom gumba  (Zapri, Alt + Z) zaključimo s pripravo poročila in se vrnemo v preglednico prejemov.

Odpre se preglednica s podatki za poročanje prejemov Intrastat.

Če želimo videti podatke, iz katerih so bili pripravljeni podatki na posamezni vrstici, se postavimo na želeno vrstico in s pomočjo dvoklika ali tipke Enter izberemo prikaz podrobnosti. Odpre se nam novo okno z vrsticami prejemov, ki so zbrane na izbrani vrstici.

Natisni