Verzija 2020.01.001

  • Knjiženje – delovni nalogi; polje »dokument« zaključenega (knjiženega) delovnega naloga se sedaj lahko spreminja na enak način, kot polja analitik glede na obstoječ varnostni sistema za spreminjanje analitik zaključenega delovnega naloga.
  • Izdelane so naslednje API metode:
    • GetProjectWorker – metoda za pridobivanje podatkov seznama delavcev.
    • GetProjectMachine – metoda za pridobivanje podatkov seznama strojev.

Natisni