Artikli brez cene

Po izbiri Artikli brez cene se nam odpre okno, kjer podamo podrobnosti za izpis artiklov, ki nimajo cene.

Šifra artikla – vpišemo oziroma izberemo artikle za prikaz artiklov brez cene.

Skupina artikla – vpišemo oziroma izberemo skupine artiklov za prikaz artiklov brez cene.

Klasifikacija – vpišemo oziroma izberemo klasifikacije artiklov za prikaz artiklov brez cene.

Črtna šifra – vpišemo črtne šifre artiklov za prikaz artiklov brez cene.

Cenovno področje – vpišemo oziroma izberemo cenovno področje (cenik) za prikaz artiklov brez cene. Če je polje neizponjeno, se kontrolira ali imajo artikli veljavno ceno v kateremkoli ceniku.

Datum veljavnosti – vpišemo oziroma izberemo datum veljavnosti cenika za ugotavljanje artiklov brez cene.

Planske cene – če imamo skladiščno poslovanje in je zaloga vodena po planskih cenah, potem v primeru, da je označena ta opcija gleda artikle, ki nimajo planskih cen. Če je tu označeno program ne upošteva cenovnega področja ampak planske cene.

Razvrščanje – določimo kako bodo podatki na izhodnem poročilu razvrščeni (po šifri, nazivu, klasifikaciji ali črtni šifri artikla).

 

Ob kliku na gumb  - Tiskaj (Alt T) se odpre okno Izpisi, kjer imamo možnost izpisa artiklov brez cene v QRP obliki.  Ob novi instalaciji imamo v preglednici en že pripravljen vzorec izpisa: Artikli brez cene.

Uporabnik si lahko na podlagi pripravljenega vzorca pripravi tudi lasten izpis. Ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Izpisi, kamor vpišemo naziv novega izpisa.

Lastne izpise lahko s klikom na gumb  - Oblikuj (Alt O) tudi oblikujemo. Prikaže se izpis nastavitev, ki ga lahko po želji spreminjamo.

S klikom na gumb  - Predogled (Alt P) se izpis prikaže na ekran in ga na tem mestu lahko natisnemo.

S klikom na gumb  - Tiskaj (Alt T) se sproži tiskanje.

Ob kliku na gumb  - Popravi zapis (Enter) lahko naziv izpisa spreminjamo.

Ob kliku na gumb  - Briši zapis (Delete) lahko izpis brišemo. Brišemo lahko le lastne izpise. Pri brisanju novih izpisov se odpre okno Potrdi.

Svojo odločitev moramo še enkrat potrditi, preden se podatki zbrišejo.

Natisni