Verzija 2020.06.001 z dne 4.5.2020

 • Pri pripravi zbirnega naloga je vgrajen izračun kontrolne številke v primeru reference prejemnika RF.
 • Namen nakazila v zbirnem nalogu se tvori z naštevanjem namenov nakazil vseh tako združenih plačilnih nalogov. Če je tekst daljši od 90 znakov, se v namen nakazila fiksno zapiše 'Plačilo po specifikaciji'. Tekst bo zapisan v hrvaškem jeziku, če je prejemnikova država Hrvaška. V kolikor pa prejemnikova država ni ne SI ne HR, se bo tekst zapisal v angleškem jeziku.
 • Pripomoček za odklepanje nalogov je bil dopolnjen.
  • Privzeto program odklepa le naloge v statusu poslan.
  • V datum predloga se samodejno predlaga tekoči datum.
  • Dodali smo nekaj opozoril:
   • če datum od in datum do nista ista ali nista vpisana, se aktivira opozorilo, da želimo odkleniti plačilne naloge v nekem obdobju. Potrebna je potrditev ali preklic take izbire.
   • Če program ni odklenil nobenega naloga, nas opozori, da za izbrane kriterije ni nalogov za odklepanje. Te v nadaljevanju spremenimo in ponovimo odklepanje.
  • Odklepanje plačanih nalogov je omogočeno z izbiro novega kriterija 'Odklepanje plačanih'. Odklepanje plačanih nalogov lahko povzroči spremembo podatkov, zato svetujemo, da jo upravljate preko novega varnostnega sistema 'PP – PRIPOMOČKI – odklepanje plačanih plačilnih nalogov'.

Natisni