Zavihek Premije

Podatki na tem zavihku vplivajo na izračun premij, na preverjanje dovoljenih zneskov premij in na povezavo z obračunom plač.

 

Razdelek Podatki PPZ

Šifra osnove zaposlenih za premijo zaposlenega - za izpis premije zaposlenega na obračunskem listu.

Šifra osnove zaposlenih za premijo delodajalca - za izpis premije delodajalca na obračunskem listu.

Šifra mesečnega seštevka za izračun premij - vpišemo šifro mesečnega seštevka, v katerem se seštevajo bruto zneski tistih vrst obračuna, ki se upoštevajo kot osnova za izračun premij. Če podatka ne izpolnimo, se premije obračunajo od celotne bruto plače.

Šifra osnove obračuna za izračun premij – vpišemo šifro ali izberemo iz šifranta nazivov osnov obračuna. Šifra mesečnega seštevka in osnove obračuna ne smeta biti hkrati izpolnjeni. Oba podatka sta namenjena izračunu zneskov premij s formulami, izpolnjujeta se pri nastavitvi sistema obračuna premij PPZ

Formula za premijo delodajalca - vpišemo ali izberemo šifro formule, po kateri se izračunava znesek premije PPZ delodajalca, če je v podatkih zaposlenega izbran  način izračuna premije po formuli.

Formula za premijo zaposlenega - vpišemo ali izberemo šifro formule, po kateri se izračunava znesek premije PPZ zaposlenega, če je v podatkih zaposlenega izbran  način izračuna premije po formuli.

Opozorilo: za formule, ki izračunajo znesek premije, veljajo omejitve pri uporabi podatkov iz vrst obračuna enako kot za formule, ki računajo vrednost osnov obračuna zaposlenih. Te formule naj vnaša za to usposobljen sodelavec SAOP-ja.

 

Razdelek Kontrola premij

Najnižja dovoljena premija po zakonu – obvezno vnesemo znesek, ki ga določa zakonodaja.

Najvišja dovoljena premija po zakonu – obvezno vnesemo znesek, ki ga določa zakonodaja.

Odstotek za izračun najvišje dovoljene premije glede na prispevke – obvezno vnesemo odstotek, ki pomnožen z vsoto prispevkov (iz in na plače) za pokojninsko in invalidsko zavarovanje dodatno omejuje najvišjo premijo.

Izravnava premij – zneski premij se izravnavajo glede na nastavitve kontrole premij, zato obvezno izberemo med: ni izravnave, najprej premija delodajalca potem zaposlenega, najprej premija zaposlenega nato delodajalca, sorazmerno.

Natisni