Gumb Tipi skladišč

Ob kliku na gumb  - Tipi skladišč (Alt S) se odpre okno Nastavitve – tipi skladišč, kjer vnašamo nastavitvene podatke o tipu skladišča.

Na tip skladišča je vezan način vrednotenja zalog. Vsa skladišča znotraj istega tipa skladišča, se vrednotijo na enak način. Zaloge se vrednotijo na nivoju skladišče/artikel.

Preglednica prikazuje nastavitvene podatke o tipu skladišča. Izberemo lahko: I – skladišče izdelkov, M – skladišče materiala in V – trgovina na debelo.

Natisni