Zbirna rekapitulacija plač

Izpis sestavljata:

Zbirna rekapitulacija plač po izbrani analitiki

Zbirna rekapitulacija plač za vse analitike skupaj (ne glede na izbor analitik od – do)

V nastavitvah izpisa določimo:

Obračun od (meseca/leto) - do – predlaga se izpis od 1. do 12.meseca koledarskega leta. Obdobje lahko spremenimo.

Zbirna rekapitulacija po – program predlaga Zbirno rekapitulacijo po SM. Z gumbom  lahko izbiramo med: Zbirna rekapitulacija po SM, SN, DN, referentih in strankah.

Samo zbirno – ob potrditvi izbire se tiska samo zbirna rekapitulacija plač za vse analitike glede na nastavitve, sicer se tiskajo tudi posamezni listi za izbrane analitike.

Šifra SM zaposlenega od-do – izpis lahko omejimo na posamezno ali skupino stroškovnih mest. Šifro stroškovnega mesta lahko izberemo z gumbom  (Alt+dol).

Tiskam vsako SM na nov list – če potrdimo, se tiskajo podatki za vsako SM na nov list.      

Opis liste – se izpiše v glavi liste.

Natisni