Verzija 2019.15.001 z dne 15.11.2019

  • Na obvestilo o izplačanih prejemkih je možno tiskati tudi Obvestilo o družinskih članih 

Natisni