Prenos predobremenitev

Prenos predobremenitev je pripomoček, s katerim lahko sprožite začetek koledarskega leta popravek podatkov Leto plana in Številka plana evidence proračunskih postavk, na katere so vezana javna naročila. Prenos se vrši samo za javna naročila, za katere ni prejet še noben račun (ne obstaja povezave prejeti račun – javno naročilo) in nimajo statusa Predloženo (ta status omogoča, da sami urejate podatke, saj javno naročilo še ni zaklenjeno) ali statusa Zavrnjeno ali Ustavljeno.

Npr. na javnem naročilu 2009/52 ste obremenili proračunsko postavko 2009/ plan 1/ šifra postavke 06004, ker ste predvidevali, da bo račun prejet v letu 2009. Ampak v 2009 niste dobili računa, zato morate rezervirati sredstva v proračunu 2010. Pripomoček boste v tem primeru uporabili tako, kot kaže slika spodaj:

OPOZORILO! Svetujemo, da se po uporabi tega pripomočka sproži tudi usklajevaje proračuna za predobremenitve (PRAC > Pripomočki > Usklajevanje proračuna > polje Predobremenitve se potrdi) in se sproži za preteklo in tekoče koledarsko leto.

Pripomoček Prenos predobremenitev je vezan na varnostni sistem – sami določite, kateri operater lahko pripomoček uporablja.

Vpišete stari in novi plan, na katerega se bodo neporabljena sredstva prenesla. V primeru sukcesivnih dobav vezanih na javno naročilo, ki ima že prejete račune, se bodo prenesli ostanki predobremenitev samo v primeru, da je polje Prenos sukcesivnih dobav s prejetimi računi obkljukano.

Natisni