Kartica proračunske postavke

Kartica se izpisuje pri vodenju proračuna. Podatki se izpišejo po kontu in stroškovnem nosilcu. Pri vnosu izbirnih podatkov imamo možnost omejiti izpis po proračunskih postavkah. Pri vnosu šifre za omejitev, imamo na voljo izbiro iz šifranta  proračunskih postavk, ki se ureja v projektu PRAC.

 

Natisni