Zgled za knjiženje delnih plačil

Program omogoča tudi knjiženje delnih plačil, ko je prejeti ali izdani račun plačan v dveh ali več delih. Postopek je podoben kot pri plačilu v celoti, le zadnji koraki se nekoliko razlikujejo. Za zgled vzemimo račun, ki smo ga izdali podjetju Soča Commerce d.o.o. v višini 238.000 SIT. Račun bo plačan v dveh delih.

 

Odpremo Knjigo plačil in označimo račun št. 14856, ki smo ga izstavili podjetju Soča Commerce d.o.o.. V našem primeru je knjižen pod šifro 3.  Ko to storimo, kliknemo na gumb Vnesi zapis.

 

 

Zdaj se odpre okno Knjiženje plačil za leto, kamor vpišemo podatke za prvo delno plačilo. Vzemimo, da nam je to podjetje nakazalo 100.000 SIT. Program v okencu Znesek predlaga celoten znesek na tem računu, 238.000 SIT.

 

 

Potem ko smo izpolnili preostale podatke, vpišemo znesek delnega plačila 100.000 SIT v okence Znesek. Kliknemo na gumb Potrdi, da se delno plačilo vknjiži v Knjigo plačil. Če zdaj to preverimo v stolpcu Neplačano, ugotovimo, da nam je podjetje dolžno še 138.000 SIT.

 Ko dobimo še drugo delno plačilo, ga knjižimo podobno kot prvo. V Knjigi plačil spet označimo isti račun, nato pa kliknemo na gumb Vnesi zapis. Zdaj se spet odpre pogovorno okno Knjiženje plačil za leto, program pa  v okencu Znesek predlaga znesek, ki je ostal neplačan po tem računu, v našem primeru 138.000 SIT.

Izpolnimo preostale podatke in kliknemo na gumb Potrdi. Celoten znesek je zdaj vknjižen, v kar se prepričamo, če pokukamo v stolpec Neplačano. Zdaj je tam znesek 0 SIT. Podoben postopek velja tudi pri plačevanju v treh ali več delih.

Natisni